Правни услуги и консултации

Услуги

Постановление № 118 от 20 май 2014 и Постановление № 160 от 01 юли 2016

Услуги за бенефициенти и кандидати на безвъзмездна финансова помощ по реда на ПМС № 118 и ПМС № 160

Наредба на столичен общински съвет за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Услуги за кандидати по Наредба на столичен общински съвет за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Търговски закон и Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Услуги за клиенти насочени към Търговския закон и Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Граждански Процесуален Кодекс

Услуги свързани с издаване на заповед за изпълнение и образуване на изпълнителни производства

Кодекс на труда

Услуги за клиенти насочени към Кодекса на труда

Семеен кодекс

Услуги за клиенти насочени към Семейния кодекс

Кои сме ние

Лалов Консулт ЕООД е бързо развиваща се компания с правна насоченост

Нашите услуги са в областта на предоставяне на помощ на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ по смисъла на ПМС № 118 и ПМС № 160, трудово право, търговско право, семейно право, изготвяне на договори, пълномощни, заявления за издаване на изпълнителни листи, образуване на производства пред частни/държавни съдебни изпълнители.

Предлагаме Ви компетентна, качествена и бърза услуга, след извършване на всички необходими справки и проверки на действащата нормативна уредба.

poveche-za-nas-lalov-consult

Имате нужда от правна услуга?

Партньори