Често задавани въпроси

Трудово право

Въпрос:
Какви права имам при незаконно уволнение?

Отговор:
Може да оспорите незаконното уволнение пред работодателя или пред съда.
Първата хипотеза е рядко срещана, тъй като именно работадателят Ви е уволнил и едва ли ще промени решението си.
При втората хипотеза, може да обжалвате решението пред съответния районен съд.

Въпрос:
В какви срокове се произнася съда?

Отговор:
В тримесечен срок от постъпването на исковата молба пред съответния районен съд.

Въпрос:
Какво мога да искам при незаконно уволнение?

Отговор:
Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда може да искате:
Да Ви възстановят на работа, в този случай следва да се върнете на работа в двуседмичен срок от узнаването, освен ако не са налице уважителни причини.
Може да искате обезщетение за времето, през което сте останал без работа поради уволнението, като времето за което сте останали без работа може да се докаже от извлечение от НАП, че не сте имали доходи през този период;
Може да искате поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи.

Граждански процесуален кодекс

Въпрос:
Какво да направя, за да получа изпълнителен лист?

Отговор:
Трябва да изготвите заявление, съобразно на кое основание е искането за издаване на изпълнителния лист, както и да приложите съответните доказателства, които да се приложат.

Въпрос:
Имам указание от съда при издаване на изпълнителен лист, какво да правя?

Отговор:
Не се случило нищо страшно, в указания срок, следва да подадете необходимите документи. Изключително важно е да се спазват сроковете постановени от съда!

Въпрос:
Какво да направя след като получа изпълнителен лист?

Отговор:
След като получите изпълнителен лист се образува заповедно производство пред частен/държавен съдебен изпълнител.

Търговски закон и Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Въпрос:
Искам да регистрирам фирма, трябва ли да запазя име?

Отговор:
Не е задължително, но е силно препоръчително, тъй като при сходство на име ще получите отказ и ще следва да платите всички държавни и банкови такси.

Въпрос:
Получих указание при регистрация на фирма, трябва ли да се притеснявам?

Отговор:
Не, не трябва, но следва в указания срок да предоставите необходимите документи.