Граждански Процесуален Кодекс

grazhdanski-protsesualen-kodeks-lalov-consult

Услуги свързани с издаване на заповед за изпълнение и образуване на изпълнителни производства

Изготвяне на заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл. 410 и чл. 417 от ГПК;

Изготвяне на молби за образуване на изпълнителни производства пред частни/държавни съдебни изпълнители.