Наредба на столичен общински съвет за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

naretba-na-sos-lalov-consult

Услуги за кандидати по Наредба на столичен общински съвет за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Изготвяне на документи и консултиране при провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по управление и разпореждане с имущество (имоти и вещи), собственост на Столична община по реда на Наредба на столичен общински съвет за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.