poveche-za-nas-lalov-consult

Повече за нас

Собственик и управител на „Лалов Консулт“ ЕООД е Антон Лалов – юрист, завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2003 г., с юридическа правоспособност от 2004 г. 

Работил е 3 години в Министерство на регионалното развитие и благоустройството като експерт на предварителна проверка на първо ниво на обществени поръчки, участвал е в изготвянето на програми за „външни“ граници.

Има 9 години стаж в Българска Търговско-Промишлена Палата като експерт по изготвяне на документи по ПМС 55, ПМС 69 и ПМС 118 по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителни отношения и превантивни действия за ограничаването й”.

Участвал е в изготвяне на становища и в работни групи по трудово право в Националния съвет за тристранно сътрудничесвто.

Бил е главен юрисконсулт в Столична община, район Младост, където е работил по граждански и административен процес, както и консултиране на граждани за учредяване на настойничество и попечителство, и за признаване на чуждестранни решения за развод.

Защо да изберете нас?

Лалов Консулт ЕООД притежава богат професионален опит в правната сфера

Предоставя бързи и качествени услуги на своите клиенти

Имате нужда от правна услуга?